Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  společnosti:PERIFOKUS, s.r.o., se sídlem : Krakovská 1085/4, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, identifikační číslo: 29395461, DIČ: CZ29395461 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetových adresách: www.zbrojak-ostrava.cz, www.zbrojak-frydek.cz, www.strelnicehlinik.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

Ceny
Informace o zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží.  Všechny ceny na našich webových stránkách jsou maloobchodními cenami včetně DPH (daně z přidané hodnoty).

Potvrzení objednávky
Po úspěšném dokončení Vašeho nákupu (odeslání objednávky) Vám bude na email, který jste zadali,  odesláno potvrzení o tom, že Vaše objednávka byla úspěšně uložena do našeho systému.

UPOZORNĚNÍ – pokud vám nepříjde email s potvrzením přijetí objednávky, kontaktujte nás na info@strelnicehlinik.cz

Dodání zboží
Zboží obvykle expedujemedo 24 hodin od obdržení Vaší objednávky, v případě platby předem expedujeme zásilku obvykle do 24 hodin ode dne připsání platby na náš účet. Ke každé zásilce je přiložen originální a podepsaný daňový doklad – faktura.

Platební podmínky
Vámi objednané zboží můžete uhradit těmito způsoby:

  1. Dobírka – platba při převzetí nebo doručení zboží kurýrní službou GLS nebo Českou poštou
  2. Platba předem – platba předem na základě emailem zaslaných informací k provedení platby po odeslání Vaší objednávky.
  3. Platba v hotovosti – při osobním odběru v Ostravě nebo Frýdku-Místku

 

Doprava zboží

Česká pošta – průměrná dodací doba od odeslání zásilky je cca 2-4 dny.

 

Zasílací náklady
Zboží v sámci ČR zasíláme zdarma

Reklamace a vrácení zboží
V případě reklamace nebo vrácení zboží, nám prosím pošlete zboží zpátky na naši adresu (ne dobírkou !!!)  Zboží musí být vráceno spolu s daňovým dokladem (fakturou) v neporušeném stavu a nesmí jevit známky poškození ani opotřebení. Po kontrole vráceného nebo reklamovaného zboží Vám vrátíme na Vámi určený účet Vámi zaplacenou částku do 30 kalendářních dní. Osoba nebo firma, která požaduje vrácení zboží musí být jeho objednavatelem a plátcem. Pokud zboží vrací jiná osoba než ta, která ho objednala, jsou prostředky vráceny na účet osoby, která zboží původně objednala.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.28 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Ostatní informace

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.