Proč kurz?

Cílem kurzu pro získání zbrojního průkazu je připravit Vás ke zkoušce odborné způsobilosti. Ta je jedním z hlavních předpokladů pro získání ZP. Něco jako autoškola na zvládnutí zbraně, s tím rozdílem, že kurz není povinný. Nemusíte se tedy ani k nám, ani k nikomu jinému hlásit a dělat povinně kurz, ale můžete si rovnou požádat o složení zkoušky odborné způsobilosti příslušné oddělení PČR. Tento postup Vám ale silně nedopručujeme a to ani v případě, že máte se zbraněmi zkušenosti a zvládáte teorii.

Náš instruktor je zároveň zkušebním komisařem. To samo o sobě neznamená vůbec nic, protože i tak budete muset zvládnout všechny potřebné věci jak teoretické, tak praktické, ale má to zásadní výhodu v tom, že dobře zná postupy, jakými se zkušební komisaři řídí a je Vás tedy schopen na zkoušku připravit mnohem lépe, než běžný instruktor.

Jak dlouho to potrvá?

Nelibujeme si v dlouhých hodinách navštěvování výuky a délka kurzu tedy závisí především na Vás. My Vám předáme veškeré potřebné informace, naučíme Vás zacházet se zbraní, rozebrat ji a složit, bezpečně s ní manipulovat a samozřejmě z ní střílet. Náš kurz je obvykle rychlý a efektivní a zaměřujeme se podstatné aspekty.

Budu se muset učit?

Ano, budete se muset učit především samostatně. Do hlavy Vám nedokážeme nastrkat všechny testové otázky a bez osobní přípravy by kurz trval několik let. Nebudeme s Vámi probírat testové otázky jednu po druhé, protože o tom kurz přípravy není. Řekneme Vám ale veškeré potřebné informace, které Vám učení velmi usnadní, všechny zdroje, dozvíte se jak probíhá zkouška, na co si dát pozor a až skončíme, bude pro Vás bezpečná manipulace se zbraní hračkou a budete ho ovládat intuitivně.

 

K samotnému kurzu

Zahájení nového kurzu vždy trvá 2-3 hodiny. Připravte se na to, že jdeme rovnou k věci, takže v den zahájení si poprvé vyzkoušíte bezpečnou manipulaci se zbraní, rozložení a složení zbraně a povely řídícího střelby a zkušebního komisaře. Dozvíte se něco o hlavňových svazcích, bezpečné zóně, přiměřené obraně atd. atd. Také si domluvíte první termín střeleb, které budou probíhat na vybrané střelnici.

Další minimálně 2-3 hodiny strávíte na střelnici, kde vám instruktor ukáže vše v praxi a dále bude kurz pokračovat teorií, která je ale úzce spojená s praxí. Budete opakovaně střílet, rozebírat a skládat zbraně, bezpečně s nimi manipulovat, naučíte se pokyny…

Kurz je prostě o tom, abyste u zkoušky nepropadli a bylo pro Vás prostředí přirozené a přesně jste věděli co máte dělat a to se od stolu naučíte jen velmi těžko. No a dál… učit se, učit se, učit se.

Nebojte, nevadí, že jste nikdy nedrželi zbraň v ruce, rychle si zvyknete a nakonec Vás to bude určitě i bavit. U našich žáků je zcela běžné, že nemají se zbraněmi vůbec žádné zkušenosti a přesto zkoušku odborné způsobilosti bez problémů absolvují.

 

Zkouška na nečisto

Jedná se o takovou “zkoušku na zkoušku” kdy Vás náš instruktor vyzkouší stejně, jak to udělá zkušební komisař u zkoušky. (Naší výhodou je, že Vás opravdu zkouší zkušební komisař) a Vy tak zjistíte, jak na tom jste a on Vám samozřejmě řekne, jestli jste na zkoušku připraveni a jestli byste ji, dle jeho názoru, zvládli.

Tento postup má několik plusů:
1) nebudete u opravdové zkoušky tolik vystesovaní (protože jste si ji už zkusili)
2) budete vědět, jestli jsou Vaše postupy správné
3) máte ještě šanci vypilovat věci, které Vám podle komisaře nejdou

 

Více informací

Na stránkách zbranekvalitne.cz najdete testovací otázky, testy k procvičování a všechno, co budete potřebovat k zvládnutí teoretické části zkoušky.Zde je seznam testových otázek, které se mohou vyskytnout ve vašem testu

 

Jak se přihlásit Kolik to stojí Cvičný test